Vad betyder ratificera?

”Ratificera” är ett verb som betyder att formellt godkänna eller bekräfta något. Det kan innebära att man ger sitt formella stöd eller godkännande till ett avtal, en lag eller en förordning. Ratificering kan ske på olika sätt beroende på vilken typ av dokument eller avtal det gäller.

Inom statsmakten, Ratificeringen sker ofta genom att dokumentet granskas och godkänns av parlamentet eller regeringen. Ratificering kan också ske genom att ett land undertecknar ett internationellt avtal eller fördrag.

Ratificeringen är också vanligt förekommande inom företag och organisationer, exempelvis att en styrelse eller en ledning ratificerar ett avtal eller en beslut av en undergrupp eller en enhet.

Det är viktigt att påpeka att ratificering inte är samma sak som undertecknande. Undertecknande är när man formellt godkänner något med sin signatur, medans ratificering är när man bekräftar att man godkänner något på ett formellt sätt, utan nödvändigtvis en signatur.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Kakor hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster godkänner du vår användning av cookies. Mer information