Vad betyder bruttolön?

”Bruttolön” är det totala beloppet som en anställd tjänar innan skatter och andra avdrag tas bort. Det är i princip lönen som anges i ett kontrakt eller anställningsavtal och inkluderar inte bara timlön eller månadslön, utan också eventuella tillägg, som till exempel övertidsersättning, rörliga lönedelar, semesterlön och bonus. Till exempel, om en anställd har en […]

Läs mer »

Vad betyder inflation?

”Inflation” är ett ekonomiskt begrepp som beskriver en ökning av priserna på varor och tjänster i ett land över tid. Det innebär att pengarnas köpkraft minskar, eftersom det krävs mer pengar för att köpa samma saker. Inflation mäts vanligtvis som en årlig procentuell ökning av prisindexet för ett land. En inflation på 2% betyder till […]

Läs mer »

Kakor hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster godkänner du vår användning av cookies. Mer information