Vad betyder kognitiv?

Ordet ”kognitiv” härrör från det latinska ordet ”cognitio”, som betyder ”kunskap” eller ”insikt”. Inom psykologi och neurovetenskap är kognition ett samlingsbegrepp för de mentala processer som används för att ta in, lagra och använda information. Dessa processer inkluderar bl.a. perception, minne, tänkande, problemlösning och språk.

Kognitiv psykologi är en del av psykologin som fokuserar på hur människor processerar, lagrar och använder information. Detta inkluderar undersökningar av hur vi använder våra sinnen för att ta in information, hur vårt minne fungerar, hur vi tänker och fattar beslut, och hur vi löser problem. Kognitiv psykologi är också viktigt för att förstå hur människor lär sig nya saker, och hur man kan hjälpa dem att göra det på ett mer effektivt sätt.

Kognitiv neurovetenskap är en annan disciplin som studerar hur hjärnan processerar information. Detta inkluderar undersökningar av hur olika delar av hjärnan interagerar för att genomföra olika kognitiva processer, och hur skador eller sjukdomar i hjärnan kan påverka dessa processer.

Sammantaget kan man säga att kognitiv betecknar allt som handlar om mentala processer, tänkande, minne, lärande, problemlösning, perception och språk.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Kakor hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster godkänner du vår användning av cookies. Mer information