Vad betyder ism?

”Ism” är ett suffix som kan läggas till olika ord för att bilda nya termer. Suffixet har olika betydelser beroende på sammanhanget, men det används ofta för att bilda ord som beskriver olika ideologier, system, rörelser eller konststilar. Här är några exempel på termer som bildats med suffixet ”ism”:

  • Socialism: En politisk ideologi som bygger på att produktion, distribution och konsumtion av varor och tjänster ska kontrolleras och organiseras av staten eller samhället som helhet, snarare än av privata företag eller personer.
  • Fascism: En ideologi som bygger på totalitära principer och som sätter nationen och rasen över individen. Fascismen är känd för sin autoritära regim, diktatoriska ledarskap och aggresiva nationalistiska politik.
  • Humanism: En ideologi som bygger på tanken att människan och dess behov och intressen ska sättas i centrum för samhällets utveckling och värdesystem. Humanismen fokuserar på frihet, likhet och solidaritet och bygger på en optimistisk syn på människans förmåga att förbättra världen.
  • Expressionism: En konststil som fokuserar på att uttrycka känslor och inre tillstånd genom starka och drastiska uttrycksmedel. Expressionismen sätter oftast individens upplevelse och perspektiv i fokus och strävar efter att skapa en intensiv och dramatisk stämning.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Kakor hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster godkänner du vår användning av cookies. Mer information