Vad betyder inflation?

”Inflation” är ett ekonomiskt begrepp som beskriver en ökning av priserna på varor och tjänster i ett land över tid. Det innebär att pengarnas köpkraft minskar, eftersom det krävs mer pengar för att köpa samma saker. Inflation mäts vanligtvis som en årlig procentuell ökning av prisindexet för ett land. En inflation på 2% betyder till exempel att priserna har ökat med 2% under det senaste året.

Det finns olika orsaker till inflation, men den vanligaste är överhettning i ekonomin, då efterfrågan ökar snabbare än tillgången. En annan orsak kan vara att centralbanken höjer räntan för att begränsa inflationen. Hög inflation kan skapa problem för ekonomin eftersom det kan skapa osäkerhet och göra det svårt för företag och individer att planera för framtiden.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Kakor hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster godkänner du vår användning av cookies. Mer information