Vad betyder förmyndare?

”Förmyndare” är en person som utses av en domstol eller annan juridisk myndighet för att hantera affärer och fatta beslut på uppdrag av någon som inte själv är i stånd att göra det, till exempel en minderårig eller en person som är oförmögen. Personen som representeras kallas för vårdnadstagare. Rollen som förmyndare är att agera i vårdnadstagarens bästa intresse och fatta beslut som är i linje med vårdnadstagarens önskningar och behov så långt det är möjligt. Förmyndarskap kan innefatta att hantera vårdnadstagarens ekonomiska affärer, beslut om hälsa och vård, utbildning, boende och annat som kan vara relevant för vårdnadstagarens välbefinnande.

Läs mer om förmyndare på ordlista.se

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Kakor hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster godkänner du vår användning av cookies. Mer information