Vad betyder elokvens?

Elokvens betyder ”konsten att tala offentligt”.

Termen ”elokvens” eller ”elocution” användes ursprungligen för att hänvisa till konsten att tala offentligt, men har i stället kommit att hänvisa till att rulla ut ord långsamt och exakt. Den latinska roten ”locutio” betyder tal och ”loquiere” betyder tala, vilket ger oss betydelsen av ”tala”. Elocution hänvisar också till artikulation – artikulera – så det är möjligt att termen kom från en kombination av dessa två termer.

De flesta människor har betraktat talekonst som ett skolämne, och det lärs vanligtvis ut i grundskolan. Det används för att hjälpa barn att lära sig att läsa en text högt med uttryck och uttal genom korrekt användning av rytm, betoning, snabbläsare osv. Elocution-lärare undervisar också i olika lästekniker, t.ex. att läsa högt från fyra fyrkantiga tavlor med en illustration på varje sida som representerar vanliga bokstavsmönster som t.ex. alla vokaler tillsammans. Detta hjälper barnen att lära sig rätt betoning på ord och hur ljud representerar bokstäver, vilket hjälper dem att utveckla avkodningsfärdigheter, t.ex. att avkoda nya okända ord genom att titta på den individuella fonetiska koden som finns lagrad under dem på tavlan när de läser upp det som sägs.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Kakor hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster godkänner du vår användning av cookies. Mer information