Vad betyder paradigmskifte?

Ett paradigmskifte är en stor förändring av grundläggande antaganden och perspektiv inom ett område.

Ett ”paradigmskifte” är en stor förändring eller omvälvning av en vedertagen tankegång, teori eller grundläggande antagande inom ett visst område. Det kan till exempel handla om att en gammal teori har visat sig vara felaktig och ersatts av en ny, bättre teori, eller att en helt ny syn på ett område har vunnit gehör och börjat ersätta den gamla. Ett paradigmskifte kan också innebära en grundläggande förändring av sättet som man ser på världen och människan. Enkla exempel på paradigmskiften inom olika områden kan vara:

  • Inom vetenskapen: från geocentrism (där jorden är i centrum av universum) till heliocentrism (där solen är i centrum).
  • Inom tekniken: från mekaniska maskiner till elektroniska datorbaserade system.
  • Inom samhällsdebatten: från en traditionell syn på familjen (där man tänker att familjen ska bestå av en man, en kvinna och barn) till en mer mångfaldig syn på familjen (där olika former av familjebildningar är acceptabla).

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Kakor hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster godkänner du vår användning av cookies. Mer information