Vad betyder demokrati?

”Demokrati” är en form av regering där makten är hos folket. Det innebär att alla medborgare har lika rättigheter och möjligheter att påverka beslut som rör deras liv och samhälle genom att delta i val och politiska processer.

Det finns olika former av demokrati, men de vanligaste är representativ demokrati och direkt demokrati. Representativ demokrati innebär att medborgare väljer representanter som ska fatta beslut och styra landet på deras vägnar. Direkt demokrati innebär att medborgarna själva fattar beslut genom folomröstningar eller liknande.

Demokrati bygger på principerna om likhet, frihet och rättvisa. Det innebär att alla medborgare ska ha lika rättigheter och möjligheter, och att ingen ska vara diskriminerad på grund av exempelvis kön, ras eller religion. Demokrati kräver också frihet att uttrycka sig och organisera sig samt en rättvis rättsprocess.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Kakor hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster godkänner du vår användning av cookies. Mer information